رزین های آلکیدی

رزین های آلکیدی در سه گروه مختلف (بلند روغن – متوسط روغن و کوتاه روغن ) طبقه بندی گردیده و هر یک در انواع مختلف با خواص گوناگون جهت مصارف مختلف توسط شرکت درسا شیمی تولید و به بازار مصرف عرضه میگردد. از دیگر رزین های قابل عرضه توسط شرکت میتوان به رزین های نیتروسلولز مالیک و سایر رزین های تخصصی و سفارشی اشاره کرد.

جدول مشخصات فنی رزین های آلکیدی بلند روغن ( لانگ اویل )

Solvent
Fatty acid type
Acid value
Viscosity
Color
Solid content
Product code
White spirit
Soybean fatty acid
6-10
Z6-Z8
2-3
70±1
DCL 101-WS 70
White spirit
Soybean fatty acid
6-10
Z4-Z6
2-3
60±1
DCL 102-WS 60
White spirit
Soybean fatty acid
6-10
Z6-Z8
4-5
70±1
DCL 103-WS 70
White spirit
Soybean fatty acid
6-10
Z4-Z6
4-5
60±1
DCL 104-WS 60
White spirit
Soybean fatty acid
6-10
Z8-Z10
2-3
70±1
DCL 105-WS 70
White spirit
Soybean fatty acid
6-10
Z8-Z10
7-9
70±1
DCL 106-WS 70
White spirit
Soybean fatty acid
6-10
Z6-Z8
7-9
60±1
DCL 107-WS 60
White spirit
Sunflower fatty acid
6-10
Z6-Z8
2-3
70±1
DCL 108-WS 70
White spirit
Soybean fatty acid
6-10
Z4-Z6
3-4
50±1
DCL 109-WS 50
White spirit
Soybean fatty acid
6-10
Z4-Z6
3-4
55±1
DCL 110-WS 55

جدول مشخصات فنی رزین های آلکیدی متوسط روغن ( مدیوم اویل )

Solvent
Fatty acid type
Acid value
Viscosity
Color
Solid content
Product code
Xylene
Soybean fatty acid
6-10
Z6-Z7
2-3
55±1
DCM 121-X 55
White spirit
Soybean fatty acid
6-10
Z5-Z6
2-3
50±1
DCM 122-WS 50
Xylene
Soybean fatty acid
6-10
Z2-Z3
2-3
60±1
DCM 123-X 60
Xylene
Special fatty acid
6-10
Z2-Z3
2-3
60±1
DCM 124-X 60
Xylene-toluene
Mixed fatty acid
6-10
Z2-Z3
2-3
60±1
DCM 125-XT 60
White spirit-Xylene
Soybean fatty acid
6-10
Z5-Z6
2-3
55±1
DCM 126-WX 50

جدول مشخصات فنی رزین های آلکیدی کوتاه روغن ( شورت اویل )

Solvent
Fatty acid type
Acid value
Viscosity
Color
Solid content
Product code
Xylene
Soybean fatty acid
6-10
Z5-Z6
2-3
60±1
DCS 141-X 60
Xylene
Sunflower fatty acid
6-10
Z4-Z5
2-3
60±1
DCS 142-X 60
Xylene
Soybean fatty acid
6-10
Z5-Z6
2-3
60±1
DCS 143-X 60
Xylene
Special fatty acid
6-10
Z3-Z4
2-3
60±1
DCS 144-X 60
Xylene
Coconut fatty acid
6-10
Z2-Z3
1-2
60±1
DCS 145-X 60
Xylene-toluene
Soybean fatty acid
6-10
Z3-Z4
2-3
60±1
DCS 146-XT 60
Xylene
Soybean fatty acid
6-10
Z3-Z4
5-7
60±1
DCS 147-X 60
Xylene-toluene
Soybean fatty acid
6-10
Z4-Z5
2-3
60±1
DCS 148-XT 60

درباره ما

این شرکت در سال 1375 با اخذ جواز تاسیس اقدام به احداث یک مجتمع بزرگ صنعتی در شهرک صنعتی اشتهارد نموده و با تلاش مستمر بنیانگذاران و به کارگیري نیروهای متخصص در سال 1376با دریافت پروانه بهره برداری فعالیت خود را در زمینه تولید انواع رنگ و رزینهای صنعتی آغاز نمود.

درسا شیمی

Newsletter

© 2018 All rights reserved​

رزین استرکام

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

We Can’t Believe Those Prices Either!!!

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus bibendum eu quam vel cursus. Mauris lobortis elit sit amet urna faucibus, in vestibulum sem sollicitudin.

رزین نیتروسلولوز

رزین آلکید

لانگ اویل (رزین های آلکیدی بلند روغن)

مدیوم اویل (رزین های آلکیدی متوسط روغن)

شورت اویل (رزین های آلکیدی کوتاه روغن)